call us on: 0114 249 0590

email us: enquiries@wincobankschool.net

find us: Newman Road, Sheffield, S9 1LU

Skip navigation

Small Fire

Wincobank School building will be closed today (Thursday 14th September) as a result of a small fire.

If parents/carers wish to collect their children from Wincobank School and take them home for the day, they can do so up to 12.30pm. Alternatively, children and staff will move across to Concord School at 12.30pm and continue with their day. Parents/carers may collect children from Concord from 1.00pm onwards, or at 3.00pm.

Further announcements about tomorrow will be made soon.

V nasej skole bol maly po?iar vo Wincobank School. Zamestnanci a deti boli evakuovaní na dvore a všetci sú v bezpe?í.

Budova školy Wincobank bude dnes zatvorená v dôsledku po?iaru. Deti a zamestnanci sa presunú v skole Concord , aby pokra?ovali vo svojom vyucovacim dnom. Rodi?ia / opatrovatelia mô?u vyzdvihnut deti zo skoly Concord od 13:00 do 15:00.

?alšie informácie o zajtrajšku sa ?oskoro uskuto?nia.

Article Published : 14/9/2017